Fiuk Lamperska Kancelarie Radców Prawnych w Łodzi

Działalność społeczna

Kancelarie Radców Prawnych Fiuk i Lamperska wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie na płaszczyźnie działalności organizacji społecznych, świadcząc pomoc prawną przy tworzeniu i funkcjonowaniu wielu fundacji i stowarzyszeń, takich jak: „Fundacja Marzenie Pokoleń – Lipka”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Psa Rasowego „Kennel Club”, „Stowarzyszenie Patrol Interwencyjny AS”, kluby sportowe, koła łowieckie, Ochotnicze Straże Pożarne.

Radca prawny Przemysław Fiuk brał udział w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym.

Radca prawny Katarzyna Lamperska była inicjatorką uczestnictwa drużyny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w biznesowym biegu charytatywnym Łódź Business Run 2014, którego misją było zbieranie funduszy na rzecz podopiecznych Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty.

Kancelarie wielokrotnie udzielały bezpłatnych porad prawnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Wierzymy, że podejmowanie nawet niewielkich inicjatyw i działań, powoduje wzrost świadomości społecznej.