Fiuk Lamperska Kancelarie Radców Prawnych w Łodzi

Prawo zamówień publicznych:

  • świadczenie pomocy prawnej w prawidłowym sporządzeniu dokumentacji przetargowej, wyboru właściwego trybu udzielenia zamówienia,
  • sporządzanie i opiniowanie SIWZ,
  • doradztwo w procesie sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej,
  • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą.