Fiuk Lamperska Kancelarie Radców Prawnych w Łodzi

Prawo cywilne

Odpowiedzialność deliktowa:

 • dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynienia i renty za szkody na osobie,
 • dochodzenie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej,
 • prowadzenie postępowań sądowych z zakresu ochrony dóbr osobistych.

Odpowiedzialność kontraktowa:

 • dochodzenie odszkodowań za szkody majątkowe,
 • windykacja należności,
 • prowadzenie postępowań z zakresu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Własność i inne prawa rzeczowe:

 • prowadzenie postępowań w sprawach o zniesienie współwłasności,
 • prowadzenie postępowań w sprawach o ustanowienie i zniesienie służebności gruntowych,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie posiadania,
 • prowadzenie postępowań w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia,
 • prowadzenie postępowań wieczysto-księgowych.

Prawo spadkowe:

 • prowadzenie postępowań w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku,
 • prowadzenie postępowań w sprawach o dział spadku,
 • prowadzenie postępowań w sprawach o zachowek.