Fiuk Lamperska Kancelarie Radców Prawnych w Łodzi

Prawo przewozowe:

  • tworzenie ogólnych warunków umów dla przewoźników i spedytorów,
  • obsługa prawna podmiotów wykonujących transport specjalistyczny (zwierząt, odpadów, ADR, transport ponadgabarytowy, transport multimodalny),
  • reprezentacja przewoźników i spedytorów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
  • reprezentacja w sporach z Inspekcją Transportu Drogowego,
  • dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli.