Fiuk Lamperska Kancelarie Radców Prawnych w Łodzi

Radcowie prawni

 

Przemysław Fiuk
radca prawny

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2008 uzyskał wpis na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych Łodzi. Od 2010 roku prowadzi kancelarię radcy prawnego.

Specjalista w zakresie prawa przewozowego, gospodarczego, pracy oraz weterynaryjnego.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje w szczególności kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, poczynając od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, stowarzyszeń i fundacji, aż do spółek prawa handlowego, w tym spółek akcyjnych. Od kilku lat prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców z branży transportowej i spedycyjnej. W ramach prowadzonej praktyki był odpowiedzialny za prawne aspekty logistycznych operacji przenoszenia zakładów produkcyjnych pomiędzy kontynentami. Tworzył ogólne warunki umów dla spedycji drogowej, lotniczej i morskiej. Radca prawny Przemysław Fiuk brał udział w pracach legislacyjnych związanych z nowelizacją ustawy prawo o transporcie drogowym. Od wielu lat zapewnia obsługę prawną ogólnopolskim związkom zawodowym kierowców i motorniczych. Poza obsługą podmiotów gospodarczych jest radcą prawnym Inspekcji Weterynaryjnej, z którą zawodowo związany jest od 2005 roku.

Wielokrotnie doradzał w sprawach korporacyjnych i gospodarczych, reprezentując interesy spółek prawa handlowego w sprawach związanych z prowadzeniem działalności. Doradzał przy transakcjach sprzedaży udziałów, przygotowywaniu i negocjowaniu umów handlowych, zakładaniu i likwidacji spółek, połączeniach i przejęciach, w tym w transakcjach międzynarodowych.

Posiada doświadczenie zawodowe w rozwiązywaniu sporów pracowniczych i handlowych. Wielokrotnie reprezentował swoich Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, oraz Sądem Arbitrażowym.

Prowadzi szkolenia dla aplikantów radcowskich w ramach programu szkoleń aplikacyjnych, pracowników przedsiębiorstw oraz służb publicznych.

Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi i przewodniczący Komisji do spraw informacji, działającej przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

E-mail: przemyslaw@fiuklamperska-kancelarie.pl
Telefon: +48 605 640 860

 

Katarzyna Lamperska
radca prawny

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi pod numerem Łd-M-1932. Uczestnik studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych łódzkich kancelariach. Z kancelarią radcy prawnego Przemysława Fiuka związana od 2012 roku. Prowadzi prywatną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego.

W obszarze jej zainteresowań zawodowych znajduje się prawo rodzinne, prawo kanoniczne małżeńskie, prawo cywilne, w tym tematyka odszkodowań, prawo gospodarcze oraz prawo pracy.

Prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności sprawy o rozwód, o zasądzenie alimentów oraz o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. Świadczy pomoc prawną w zakresie prawa kanonicznego małżeńskiego, zwłaszcza procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań zarówno za szkody na osobie, jak i za szkody majątkowe. Reprezentuje pokrzywdzonych w postępowaniach cywilnych, postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczycieli, jak również w postępowaniach karnych i o wykroczenia.

Od kilku lat z powodzeniem świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom, w tym spółkom prawa handlowego, poprzez bieżące doradztwo, sporządzanie umów i opinii prawnych, prowadzenie spraw korporacyjnych, prowadzenie negocjacji z kontrahentami, windykację należności oraz rozwiązywanie sporów pracowniczych i handlowych.

Prowadzi także bieżącą obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń i fundacji. Reprezentuje interesy związków zawodowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi oraz mediację pomiędzy stronami sporów.

Członek Komisji do spraw informacji, działającej przy Radzie Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

E-mail: katarzyna@fiuklamperska-kancelarie.pl
Telefon: +48 602 848 546


Doradca podatkowy

 

Mariusz Fiuk
doradca podatkowy

Absolwent kierunku finanse i bankowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W 2009 r. uzyskał wpis na listę doradców podatkowych pod numerem 11123.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla spółek prawa handlowego i biur rachunkowych. Prowadził księgowość spółki akcyjnej z grupy PGF – podmiotu notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych. Był analitykiem finansowym w Inwestexpert Corporate Finance, odpowiedzialnym za sporządzanie biznesplanów, wycen przedsiębiorstw, analiz inwestycji. Uczestniczył w procesach due diligance. W latach 2009-2012 był doradcą podatkowym w Kancelarii Doradztwa Podatkowego o zasięgu ogólnopolskim.

Ukończył liczne kursy i szkolenia, w tym z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Od 2009 r. prowadzi własne biuro rachunkowe, obsługując osoby fizyczne i spółki prawa handlowego. Swoje usługi świadczy dla podmiotów mających swoje siedziby na terenie całego kraju, oraz dla klientów zagranicznych.

Doradza Klientom Kancelarii w sprawach z zakresu prawa podatkowego, w tym optymalizacji podatkowej. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami skarbowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sporządza wnioski o wydanie interpretacji podatkowych.