Fiuk Lamperska Kancelarie Radców Prawnych w Łodzi

Prawo pracy:

  • dochodzenie zaległych wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń,
  • prowadzenie postępowań o ustalenie stosunku pracy,
  • prowadzenie postępowań w przedmiocie przywrócenia do pracy,
  • prowadzenie postępowań o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
  • prowadzenie postępowań o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym w relacjach ze związkami zawodowymi.