Fiuk Lamperska Kancelarie Radców Prawnych w Łodzi

Prawo kanoniczne:

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa kanonicznego małżeńskiego, obejmującego proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego, błędnie nazywanego rozwodem kościelnym. Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego różni się od postępowania w sprawach o rozwód cywilny i wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa kanonicznego.

Pomoc prawna z zakresu prawa kanonicznego małżeńskiego obejmuje m.in.:

•    udzielenie porady prawnej, mającej na celu ustalenie, czy istnieje tytuł prawny do stwierdzenia nieważności małżeństwa,
•    pomoc w zebraniu i ocenie materiału dowodowego,
•    sporządzenie skargi powodowej, stanowiącej element konieczny do wszczęcia procesu,
•    reprezentacja strony przed właściwym trybunałem kościelnym, w charakterze pełnomocnika,
•    sporządzanie pism procesowych, na każdym etapie procesu,
•    sporządzenie skargi o nieważność wyroku,
•    sporządzenie apelacji od wyroku sądu niższej instancji do trybunału wyższej instancji.