Fiuk Lamperska Kancelarie Radców Prawnych w Łodzi

Prawo gospodarcze i prawo spółek:

 • bieżące doradztwo prawne,
 • sporządzanie projektów umów, regulaminów i innych aktów prawnych,
 • wydawanie opinii prawnych,
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi,
 • windykacja należności przedsiębiorców,
 • prowadzenie postępowań upadłościowych i naprawczych,
 • organizacja i zakładanie nowych spółek prawa handlowego,
 • opracowywanie aktów wewnętrznych spółek prawa handlowego,
 • przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządu,
 • przeprowadzanie zmian wysokości kapitału zakładowego spółek prawa handlowego,
 • przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego.