Fiuk Lamperska Kancelarie Radców Prawnych w Łodzi

Prawo administracyjne:

  • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych,
  • reprezentowanie Klientów przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Obsługa organów administracji rządowej i samorządowej.