Fiuk Lamperska Kancelarie Radców Prawnych w Łodzi

Category Archives: Bez kategorii

Nowa ustawa o prawach konsumenta

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wraz z wejściem w życie przepisów nowej ustawy, utraciły moc: ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian przepisów innych ustaw, w tym Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umowy sprzedaży, rękojmi i gwarancji. Read more