Fiuk Lamperska Kancelarie Radców Prawnych w Łodzi

Author Archives: Katarzyna Lamperska

Nowa ustawa o prawach konsumenta

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wraz z wejściem w życie przepisów nowej ustawy, utraciły moc: ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian przepisów innych ustaw, w tym Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umowy sprzedaży, rękojmi i gwarancji. Read more

Drużyna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zwycięzcą kategorii charytatywnej Łódź Business Run 2014

Poland Business Run to jedyny w swoim rodzaju charytatywny bieg biznesowy w formie sztafety, który odbył się w dniu 14 września 2014 r., jednocześnie w pięciu polskich miastach: Krakowie, Poznaniu, Katowicach, oraz w Łodzi i Warszawie, które debiutowały w tym roku, jako organizatorzy biegu. Read more